Cégnév: Dobogó Pincészet Szőlészeti Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Dobogó Pincészet Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-677419
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 26.
Adószám: 11801063-2-43
KSH-szám: 11801063-1102-113-01
Elektronikus kézbesítési cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Képviseli: Domokos Attila ügyvezető
Iratok őrzési helye: 3910 Tokaj, Dózsa György utca 1.

Jelen Szabályzat a Dobogó Pincészet Szőlészeti Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Társaság) adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.
A Szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

Kelt, Debrecen, 2018. május hó 22. napján

Adatkezelési szabályzat.pdf

Adatkezelési szabályzat 1. melléklet.pdf

Adatkezelési szabályzat 2. melléklet.pdf

Adatkezelési szabályzat 6. melléklet.pdf

Adatkezelési szabályzat 7. melléklet.pdf

Dobogó Winery Ltd.

H-3910 Tokaj, Dózsa György út 1.
Tel.: +36 (47) 552 147
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GPS: 48.125975, 21.406344
www.dobogo.hu

logo

Winetasting / Visit of the cellar

Wine tastings and cellar tours are available both weekdays and weekends with advanced booking.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…